Styrelsens information

ÅRSMÖTESPROTOKOLL   2022-01-15

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2022-01-15


VERKSAMHETSPLAN FÖR LOKALAVDELNING I CAIRN I HALLAND 2022

Årsmöte                             21-08-08 
Återupptaget Årsmöte     21-10-03
Konstituerandemöte        21-10-03.