Medlemskap

Hur man blir medlem i Cairnterrierklubben .

Enklast är det att sätta in medlemsavgiften (F.n  är den 250:-) på postgiro 832400-6, SKK. Ange tydligt att det avser medlemskap i Cairnterrierklubben samt ditt namn och din adress inkl. telefonnummer.
Det är Svenska Kennelklubben som administrerar Cairnterrierklubbens medlemsregister.

Du kan även ringa till SKK:s och anmäl att du vill bli medlem i Cairnterrierklubben, vill du välja vilken avdelning du vill tillhöra,
även om det ej är i den regionen du tillhör , så kan du skriva till  CTK styrelsens och be dem flytta över dig till en annan avdelning.
Medlemskapet är "rullande", d.v.s. gäller 1 år från inbetalningsdagen.
Du får ett medlemskort och kan via klubbtidningen Cairnbladet, som utkommer med 4 nummer per år, eller genom klubbens/lokalavdelningarnas hemsidor, inhämta information om de aktiviteter du kan deltaga i eller vem du kan vända dig till i ditt område för närmare information. 


Välkommen som medlem !  

Svenska Kennelklubben

08-7953040

Svenska Terierklubben

070-5310962

Svenska Cairnterrierklubben

073-5013786